jueves, 14 de junio de 2007

Forges también es de clásicas

No puedo dejar de reproducir la viñeta de Forges (El País 13/06/07), aunque sé que ya circula por más blogs. Me gustaría dedicarlo a todos los clásicos y clásicas de corazón. Nuestra Apicia ya ha colgado el ejercicio de latín y el de griego de las PAU 2007 de la C. Valenciana.


Y para las que emprenden el vuelo a la tierra de la hermosa Helena, un deseo: ¡qué el néctar y la ambrosía inunden vuestros cuerpos y mentes! Hermes y Nauvtica velarán por vosotras! Vis comes sit vobis!

2 comentarios:

EtEgoInArcadia 15 de junio de 2007, 10:39  

L'acudit del Forges, molt bo.
I sobre l'examen de Llatí, el text de Cèsar,a més d'errades al vocabulari, per a un alumne és més complicat del que sembla.
La primera cosa que hi veig és un 'quod' causal que em sembla que haurà despistat a més d'u, igual que la traducció de 'commeatus', que no és gaire usual.
Però és que a més hi ha l'ablatiu absolut 'his deductis', en què 'deductis' és un participi de 'deduco' i NO l'adjectiu 'deductus,a,um' com diu el vocabulari de darrere; i, sobretot, és gairebé impossible de traduir per a un alumne si tenim en compte que ací vol dir 'avarar (cast:botar) les naus', traducció tècnica que no és al vocabulari i per a la qual has de saber que 'his' fa referència a les naus i que aquestes a l'antiguitat no restaven ancorades durant un llarg temps sinó que es traien a terra i després calia tornar-les a posar en mar.
Espere que açò el corrector ho tinga present.

Charo,  15 de junio de 2007, 12:27  

Muchas gracias Hermes. Es fenomenal partir bajo la protección de nuestro dios favorito.
Besos

Publicar un comentario

Powered By Blogger

  ©Template by Dicas Blogger.